Obrazy dotykowe

Nie każdy wypukły obraz jest tyflografiką. Tyflografika to obraz szczególny, od początku obmyślany tak, by jak najlepiej służył osobie niewidzącej. Gdy dokonywana jest adaptacja tyflograficzna dzieła sztuki, które powstało uprzednio jako dzieło wizualne, potrzebna jest wyjątkowa ostrożność, wiedza i wrażliwość artystyczna, by podołać zadaniu. Staram się dokonywać tych swoistych „przekładów” zgodnie ze swoją najlepszą wolą i wiedzą. Ideałem jest adaptacja dająca maksimum informacji i estetycznej przyjemności w warstwie dotykowej, a przy tym nie tracąca nic w warstwie wizualnej. Druk strukturalny to jedyna obecnie technologia, która to umożliwia.

Ernest Haeckel: „Art Forms of Nature – Art Forms from the Sea Plate 84, Diatomea” 1904
Robert Hooke, „Micrographia. A flea”. 1665